Speltherapiepraktijk De Schatkamer Rotterdam

Marianne van Dolder

Mijn naam is Marianne van Dolder-Wolthers. Ik ben de speltherapeut in De Schatkamer.

Ik heb de opleiding Speltherapie gevolgd aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Daarvoor was ik 23 jaar werkzaam in het basisonderwijs, waarvan zeven jaar in het speciaal onderwijs.

Ik heb mijn bachelor orthopedagogiek aan de RUU gedaan. Ik ben in 2010 gestart met mijn speltherapiepraktijk in Amersfoort. In september 2018 is de speltherapiepraktijk verhuisd naar Rotterdam..


Ook ben ik HBR (Huilen Boos zijn, Ruzie) trainer. Vragen als: "Hoe ga je om met de vaak lastige emoties als huilen, boos zijn en ruzie van je kind? Wat zit er voor emotionele behoeft achter? Wat doen deze emoties met jezelf als ouder? Wat heeft uw kind op dat moment nodig? Wat vraagt het van u als ouder?" kunnen in begeleidings gesprekken naar voren komen. Ook kunnen avonden georganiseerd worden waarin deze problematiek uitgebreid aan de orde komt. Hierbij komen veel creatieve werkvormen aan de orde. Mocht u belangstelling hebben voor zo'n avond, dan kunt u bij mij inlichting inwinnen. 

 

Lidmaatschap:

Aangesloten bij de NCKT (Netwerk Christen Kinder Therapeuten)

Aangesloten bij de NVVS (Nederlandse vereniging van Speltherapeuten)

Aangesloten bij de FVB

Aangesloten bij de RBCZ